Till innehållet


Regionbiljett

Regionbiljetten är ett förmånligt sätt att resa i Åbo regionbiljettområde. Hit hör Aura, S:t Karins, Lundo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Reso, Rusko, Sagu och Åbo. Regionbiljetten laddas på Matkahuoltos resekort. Den kan laddas förutom på Matkahuoltos verksamhetsställen även i R-kioskerna och på bussarna (dock inte i Åbos interna bussar). Närmare information: Matkahuolto och tfn 0200 4000 må‒fr kl. 8‒19.

Förmånliga bussresor i 30 dagar

Biljetten gäller i 30 dagar från den dag du köpt den. Det är fråga om ett personligt smartkort under vars giltighetstid du kan resa obegränsat med alla bussar på regionbiljettområdet och byta turer avgiftsfritt. På snabbturer uppbärs en snabbtursavgift. Resor utanför regionbiljettens giltighetsområde måste betalas i sin helhet. Du kan inte använda regionbiljetten som betalningsmedel för en del av resan.

Regionbiljettens pris

Priset på regionbiljetten fastställs på basis av din hemort. Priset för personer bosatta i Pargas stad är 65 €.

Regionbiljetter kan köpas hos Matkahuolto

Regionbiljetter säljs vid Matkahuoltos serviceställen. Du kan beställa kortet med en blankett som du får på Matkahuolto.

Eftersom regionbiljetten är personlig och kommunspecifik ska du vara beredd att styrka din identitet när du köper din första biljett och också när du reser.

Kortet kostar 6,50 €. Den tekniska brukstiden för smartkortet är 3–5 år beroende på korttyp och räknas från försäljningsdagen. Därefter kan kortet inte längre laddas. När den tekniska brukstiden är slut, måste kunden köpa ett nytt kort hos Matkahuolto. De resor som laddats på kortet före brukstidens utgång kan dock alla användas även om brukstiden tar slut.

Ändringar fr.o.m. 1.7.2014

I Åboregionen startar den 1 juli 2014 en gemensamt organiserad kollektivtrafik i sex kommuner. De medverkande kommunerna i Åboregionens kollektivtrafik Föli är Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko. I dessa kommuners område tas ett nytt biljett- och betalningssystem i bruk.

De övriga kommunerna som hör till Åbo regionbiljettområde (Aura, Masku, Virmo, Nousis, Pemar, Pargas och Sagu) fortsätter tillsvidare med det nuvarande biljett- och betalningssystemet som Matkahuolto upprätthåller.

Matkahuoltos region- och arbetsresebiljetter är inte längre efter den 1 juli 2014 tekniskt kompatibla med kortläsarna på bussarna inom Föliområdet. Arrangemanget är tillfälligt och upphör efter att man går in för ett nytt riksomfattande biljett- och betalningssystem med några års fördröjning.

Invånarna i de kommuner som hör till Åbo regionbiljettområde ska fr.o.m. den 1 juli 2014 skaffa ett separat resekort (ett s.k. parallellkort) för anslutande resor inom Föliområdet. Laddningen av kortet ingår i regionbiljettens pris. För anskaffande av ett nytt kort tas ut en inlösningsavgift som enligt den gällande prislistan är 5 €/kort. Ett parallellkort får man mot ett laddnings- eller inköpskvitto på Åbo kollektivtrafiks serviceställe (Auragatan 5, öppet från måndag till fredag kl. 8–18 och lördagar kl. 9–14) och på kommunernas egna serviceställen inom Föliområdet.

Biljettprodukterna för regelbundna resor inom Åbo regionbiljettområde fr.o.m. 1.7.2014 (på finska)

Närmare information: Matkahuolto och tfn 0200 4000 från måndag till fredag kl. 8–19.

Upp