Mene sisältöön


Turvallisuus ja järjestys

Järjestyslaki on korvannut kuntien aikaisemmat järjestyssäännöt 1.10.2003 alkaen. Lailla pyritään edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Paraisten alueella yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa Lounais-Suomen poliisilaitos.

Pelastuslaitoksen tehtäviä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta ja öljyntorjunnasta usean kunnan alueella. 

Rajavartiolaitos on Suomessa johtava meripelastusviranomainen, mutta meripelastusta suorittavat kaikki merellä ja rannikolla toimivat viranomaiset, kauppamerenkulku sekä vapaaehtoisjärjestöt. Länsi-Suomen merivartioston toiminta-alue jakaantuu Turun, Ahvenanmaan, Vaasan ja Oulun merivartioalueisiin. Sisävesillä ja merialueilla satamien tuntumassa vesiliikennettä valvoo poliisi.


Sivun alkuun