Mene sisältöön


Meripelastus

Meripelastuksella tarkoitetaan ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelastukseen sisältyviä tehtäviä ovat esimerkiksi merihätään joutuneiden laivojen ja veneiden auttaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja kadonneiden etsintä.

Suomessa johtava meripelastusviranomainen on rajavartiolaitos, mutta meripelastusta suorittavat kaikki merellä ja rannikolla toimivat viranomaiset, kauppamerenkulku sekä vapaaehtoisjärjestöt. Sisävesillä ja merialueilla satamien tuntumassa vesiliikennettä valvoo poliisi.

Länsi-Suomen merivartioston toiminta-alue jakaantuu Turun, Ahvenanmaan, Vaasan ja Oulun merivartioalueisiin.

Meripelastuksen numerot
Valtakunnallinen hälytysnumero: 0294 1000

Meripelastuksen hälytysnumeroon soitettaessa puhelu yhdistyy lähimpään meripelastustoimen johtokeskukseen.

Radioyhteydet
VHF-DSC 70
VHF -kanava 16
MF-DSC 2187,5 kHz

Sivun alkuun