Mene sisältöön


Oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan 1.8.2014. Oppilashuolto toteutetaan sekä yhteisöllisenä oppilashuoltona että yksilökohtaisena oppilashuoltona.

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimia, joilla tuetaan oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.  Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan muun muassa kouluterveydenhuollon palveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja.

Jokaisessa koulussa on koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää oppilashuoltoa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa varten asetetaan tarvittaessa asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon kaavio

Sivun alkuun