Mene sisältöön


Suomenkielinen perusopetus

Paraisten kaupunki arvostaa koulutusta ja haluaa ylläpitää ja turvata opetuksen ja opiskelun laatutason sekä turvallisen ja ajanmukaisen oppimisympäristön. Perusopetuslain mukaan perusopetus on jokaisen lapsen oikeus. Hyvän oppimisen ja kouluviihtyvyyden ilmapiirin luovat koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat yhdessä.

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Tuntijako

Perusopetusasetuksessa koulupäivän pituudelle on määritelty enimmäismäärä, joka saa olla ensimmäisellä ja toisella luokalla enintään viisi oppituntia ja muilla luokilla enintään seitsemän oppituntia päivässä. Kuitenkin jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää, voi oppilaan työpäivä 7.-9. vuosiluokilla olla väliaikaisesti edellä mainittua pidempi.

Lainsäädännössä on määritelty, montako tuntia oppilaalla on vähintään oikeus saada opetusta viikossa. Minimituntimäärä on:

 • 1. ja 2. luokalla 19 tuntia viikossa 

 • 3. luokalla 22 tuntia viikossa

 • 4. luokalla 24 tuntia viikossa

 • 5. ja 6. luokalla 25 tuntia viikossa 

 • 7. ja 8. luokalla 29 tuntia viikossa

 • 9. luokalla 30 tuntia viikossa

Perusopetuksen tuntijako Paraisten suomenkielisissä kouluissa on vähintään:

 • 1. luokalla 20

 • 2. luokalla 21

 • 3. ja 4. luokalla 24

 • 5. ja 6. luokalla 25

 • 7. ja 8. luokalla 30

 • 9. luokalla 31

Tämän lisäksi oppilaalla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoisen kielen opetukseen neljänneltä luokalta alkaen.

Lähikoulu

Peruskoulun oppilas käy koulua omassa lähikoulussaan, yleensä kotiaan lähimpänä sijaitsevassa koulussa. Huoltaja voi anoa oppilaaksiottoalueen vaihtoa, anomus osoitetaan opetuspäällikölle.

Yleistä perusopetuksesta

voi lukea Opetushallituksen sivuilta. Opetushallituksen sivuilta saa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta tietoa klikkaamalla tästä.

Sivun alkuun