Mene sisältöön


Koulutapaturmat

Peruskoulun oppilaalle koulussa ja koulumatkalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sekä työelämään tutustumisessa (TET), sattuneen tapaturman hoito on maksuton (perusopetuslaki 34 §). Tämän säännöksen mukaan ovat tapaturman johdosta aiheutuneet sairaanhoitokuljetukset, lääkärin määräämät koulukuljetukset sekä lääkkeet ja sairaanhoito oppilaalle maksuttomia.

Koulupäivän aikana sattuneesta tapaturmasta oppilaan tulee ilmoittaa paikalla lähinnä olevalle opettajalle, joka huolehtii tarvittaessa oppilaan kouluterveydenhoitajan luo. Jos tapaturma sattuu esim. koulumatkalla, oppilas tulee tarvittaessa viedä terveyskeskuksen päivystykseen, ja asiasta on informoitava luokanvalvojaa.

Tapaturman sattuessa hoidon tulee tapahtua ensisijaisesti terveyskeskuksessa tai hammashoitolassa ja tarvittaessa sairaalassa. .

Terveyskeskuksessa, hammashoitolassa tai sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma.

Koulun vakuutus ei korvaa esim. matkapuhelimen tai muun teknisen laitteen rikkoutumisesta tai katoamisesta aiheutuneita vahinkoja. Henkilökohtainen arvotavara on siis syytä jättää kotiin.

Jos oppilas tarvitsee tapaturman seurauksena, tilapäistä ja määräaikaista koulukuljetusta, voidaan sitä myöntää huoltajan esitettyä asiantuntijalausunnon koulukuljetusvastaavalle. Lausunnossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta sekä ajankohdasta.

Yhteyshenkilöt

Koulutapaturma-asioissa Annukka Koskinen puh. 044 358 5704
Koulukuljetusasioissa Eivor Suominen puh. 040 488 5747

Sivun alkuun