Till innehållet


Aktuellt 

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och idrottsutrymmen i Pargas stad läsåret 2019–2020 senast 31.5.2019.

_______________________________________________________

Morgon- och eftermiddagsverksamhet samt skolskjuts för läsåret 2019-2020:

Ansökningarnas sista inlämningsdag 30.4.2019. Blanketter

_______________________________________________________

Skolornas arbetstider läsåret 2018-2019:

hösttermin tis 14.8 - fre 21.12.2018 (91 dagar)
- höstlov tors 18.10 - fre 19.10.2018

vårtermin mån 7.1 - lör 1.6.2019 (97 dagar)
- vinterlov mån 18.2 - fre 22.2.2019

________________________________________________________

Skolornas arbetstider läsåret 2019-2020:

hösttermin tis 13.8 - fre 20.12.2019 (91 dagar)
- höstlov tors 17.10 - fre 18.10.2019

vårtermin tis 7.1 - lör 30.5.2020 (96 dagar)
- vinterlov mån 17.2 - fre 21.2.2020

________________________________________________________

Pargas biblioteksstig – samarbete mellan skola och bibliotek

Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja läslust och läsglädje. Vidare vill vi säkerställa att alla elever inom Pargas olika stadier får en grundläggande jämlik introduktion till hur man använder bibliotekets resurser, hur man söker information och hur man använder informationskällor.

Biblioteksstigen beaktar LP2016 och skolornas läroplaner och grundar sig på ett aktivt samarbete med lärarna. Planen evalueras årligen för de olika stadierna genom gemensamma möten mellan bibliotek och representanter för skolorna i Pargas stad.

Konkret omfattar stigen handledda biblioteksbesök med specifikt innehåll för årskurserna 1, 3, 5, 7, 9.

Mer info på www.blanka.finna.fi

Upp