Till innehållet


Uthyrning av skolutrymmen

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och idrottsutrymmen i Pargas stad läsåret 2019–2020

De som under läsåret 2019–2020 önskar hyra skolutrymmen och idrottsutrymmen ska lämna in sin ansökan elektroniskt på bokning.pargas.fi senast 31.5.2019.

Förfrågningar bildningen@pargas.fi.
Pargas 17.5.2019/ Bildningsnämnden


Uthyrning för hela läsåret (gymnastiksalar och bollhallar)
Beträffande gymnastiksalar och idrottshallar sköts uthyrningen som omfattar hela läsåret av skolbyrån och av respektive utbildningschef. Möjligheten att hyra gymnastiksalar och idrottshallar för följande läsår utannonseras i maj.

Bokningarna görs i det elektroniska
bokningssystemet på bokning.pargas.fi. Vid uthyrningen av gymnastiksalar vardagar mellan kl. 16.00 och 20.00 samt under veckoslut mellan kl. 10.00 och 20.00 prioriteras idrottande juniorers behov.

Tillfälliga uthyrningar av gymnastiksalarna i skolbyggnaderna sköts i Pargas och i Korpo av rektorerna, i Nagu av fritidssekreteraren och i Houtskär av informationssekreteraren. Uthyrningen av Snäckan i Iniö sköts av informationssekreteraren.

Uthyrningen av skollokaler handhas av skolornas rektorer.
Köksutrymmen ingår inte i uthyrningen av skolornas matsalar.

Ansökningsblanketten med de allmänna hyresvillkoren finns under Blanketter.

De aktuella utrymmena kan uppdelas i fyra kategorier:

  1. gymnastiksalar och bollhallar

  2. specialutrymmen

  3. övriga utrymmen

  4. medborgarinstitutets utrymmen 

Uthyrningen sker i följande prioritetsordning:

  1. skolornas egen verksamhet

  2. medborgarinstitutes verksamhet samt annan verksamhet i stadens regi

  3. lokala föreningar

  4. privatpersoner, företag och övriga

GYMNASTIKSALAR OCH BOLLHALLAR


Sarlinska skolanÖvriga * 
Lokala föreningar10 €/h5 €/h
Privatpersoner och företag30 €/h20 €/h


* Övriga: Malms skola, Koivuhaan koulu, Paraistenseudun koulu, Nagu idrottshall, Skolcentrets gymnastiksal i Korpo, Träsk skola, Snäckan

SPECIALLOKALER (Utrymmen för huslig ekonomi, Skolcentrets matsal, auditorier)

Lokala föreningar  20 €/h 
Privatpersoner och företag40 €/h 


ANDRA LOKALER (t.ex. vanligt klassrum)

Lokala föreningar  8 €/h 
Privatpersoner och företag16 €/h 


MEDBORGARINSTITUTETS LOKALER (Kombila, hyra/rum)

Lokala föreningar  20 €/h 
Privatpersoner och företag40 €/h 


INKVARTERING

7 €/person/dygn.
I priset ingår övernattningsutrymmen, toalett- och duschutrymmen samt allmänna utrymmen.
Minimiavgiften som tas ut för ett dygns inkvartering är 100 €
(inbegriper inkvartering för 1-16 personer).

Upp