Mene sisältöön


LApsen oikeus osallisuuteen - Kalakamujen erikoisala

 

Mitä osallisuus tarkoittaa?

 Osallisuus tarkoittaa monta eri asiaa. Se tarkoittaa, että aikuisten on kuunneltava mitä sanottavaa lapsilla on. Aikuisten on myös kysyttävä lasten mielipiteitä ennen kuin he tekevät tärkeitä päätöksiä. Osallisuus tarkoittaa, että sinulla on lapsena oikeus tuntea olosi turvalliseksi. Turvallisuuden tunne tekee nimittäin osallistumisen paljon helpommaksi, kun uskaltaa olla mukana, leikkiä ja näyttää muille mitkä asiat ovat omassa elämässä tärkeitä.

Osallisuus tarkoittaa myös vastuuta. On kuunneltava toisia, jos haluaa että toisetkin kuuntelee. Kaikkien kuunnellessa toisiaan voi tehdä paljon hyvää yhdessä.


perhe_mv.jpg

Lapsen oikeuksien sopimus, 12. artikla

Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Osallisuudesta aikuisten kielellä

Oikeus osallisuuteen on yksi tärkeimpiä lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita. Lasten mielipiteiden selvittäminen on tärkeä osa tätä, mutta se ei ole ainoa elementti. Osallisuus on paljon enemmän kuin yksittäisiä ”osallisuustemppuja” tai kyselyjä. Oikea, hyvinvoiva osallisuus lähtee toimintakulttuurista ja sen kehityksestä.

Pienen lapsen osallisuus merkitsee, että lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi jokapäiväisissä askareissa ja leikeissä. Olennaista on, että lapsi kokee olevansa oman yhteisönsä, esimerkiksi päiväkotiryhmänsä hyväksytty ja tärkeä jäsen. Osallisuuden perustana on, että lapsi kokee olevansa turvassa sekä tulevansa kohdatuksi ja että hänen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi. Tämän pohjalta lapsella on parhaat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteisönsä elämään.

Sivun alkuun