Till innehållet


Gäddan & gänget 2013


första bilden.jpg 

Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag

I Pargas stad tycker vi att barn har många viktiga saker att säga till vuxna. Därför har vi anställt Gäddan och gänget! Gäddan och gänget arbetar som ambassadörer för barnets rättigheter och deras specialområde är barnets rätt till delaktighet. 

Nu kommer Gäddan & gänget i sin sump på ny rundtur ut till skärgårdens alla barndagvårdsenheter!

Rundturen börjar v 39 i Nagu och slutar i familjehuset Ankaret v 16 i nästa år.  

Årets tema är avfallshantering, där målet är att tillsammans med barnen jobba med hur man minskar mängden avfall, återanvänder material, sorterar, komposterar etc. Som resultat skapas en ökad miljömedvetenhet för alla och envar. Vi väntar med spänning på Gäddan & gänget!

Upp