Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

8.4.2019

Småbarnspedagogiken har personalutbildning fredagen den 9.8 och då är alla verksamhetsställen stängda. För de familjer som annars skulle ha haft sina barn i småbarnspedagogik är denna dag avgiftsfri. Vi hoppas att alla får dagvården ordnad för att hela personalen ska kunna delta i utbildningen. Vänligen kontakta föreståndaren eller familjedagvårdsledaren i annat fall, senast 14.6.2019. Tack för ert samarbete!

4.4.2019

Varda - Informationsresursen inom småbarnspedagogiken

Bestämmelser om Varda finns i lagen om småbarnspedagogik.  Varda samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla Varda och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter. Tjänsten tas i bruk stegvis, med början senast 30.4.2019.

I lagen om småbarnspedagogik bestäms vilka uppgifter som förs in i Varda:
• anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik
• barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och deras vårdnadshavare
• personal inom småbarnspedagogik

Mera info hittar du här.
border.jpg


Upp