Till innehållet


eSmåbarnspedagogik

Att meddela vårdtider elektroniskt

Pargas stad har tagit i bruk elektroniskt meddelande av vårdtider fr.o.m. 1.1.2018, bl.a. för att underlätta meddelande och uppföljning av barnets vårdtider samt för att förutse behovet av personalresurser. Du loggar in på webbportalen med dina bankkoder.
Fr.o.m. 15.1.2019 kan vårdtiderna också meddelas via mobiltelefonen (gå in som tidigare till webbportalen)

  • Alla barns vårdtider ska meddelas.
  • Vårdtiden baserar sig på avtalet om småbarnspedagogik.
  • Regelbundna vårdtider kan meddelas flera månader i förväg (det går lätt att kopiera veckor, du behöver inte fylla i varje vecka skilt).
  • Oregelbundna vårdtider p.g.a. vårdnadshavarens arbete eller studier meddelas minst två veckor i förväg.

Om det sker plötsliga förändringar i de meddelade vårdtiderna, om barnet t.ex. blir sjukt, och veckoschemat redan är låst, meddela det per e-post eller sms till verksamhetsstället/ gruppen där barnet är i dagvård. Plötslig frånvaro kan inte antecknas elektroniskt då veckoschemat redan är låst. Veckoschemat låses måndag kl. 8  två veckor innan.

Anvisningar:

Fakturering

Faktureringen görs enligt avtalet om småbarnspedagogik. Ifall förverkligade timmar överskrids diskuteras ändring av avtal om småbarnspedagogik.
Om något är oklart, vänligen kontakta daghemsföreståndaren/ familjedagvårdsledaren eller kansliet för småbarnspedagogik.

Elektroniska beslut

Placerings- och avgiftsbesluten skickas elektroniskt till vårdnadshavaren. För att kunna göra det behövs din e-postadress och ditt godkännande. Du får sedan ett meddelande till e-posten, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, du loggar in med dina bankkoder.

Upp