Till innehållet


Specialpedagogik

Det är viktigt att behovet av stöd känns igen så tidigt som möjligt. Specialpedagogikens mål är att i dialog med hemmen och personalen inom småbarnspedagogik stödja en positiv utveckling hos barnet.

För att främja barnets möjligheter till utveckling skall inlärningsmiljön anpassas efter barnets behov. Barnets styrkor stöds i en öppen och glädjefull atmosfär.

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

I Pargas stad finns det ett specialpedagogiskt team. Till detta team hör för tillfället speciallärare inom småbarnspedagogiken som ambulerar i olika enheter samt speciallärare som är stationerade i enheterna.

Specialläraren följer upp och iakttar barnets uppväxt och utveckling tillsammans med föräldrar och personal.  Hon deltar i utvärdering av barnets behov av stöd. Vid behov tar förman/ personal/ vårdnadshavare kontakt med specialpedagogen.

Då barnet erbjuds andra stödtjänster t.ex. psykologtjänster, terapier och/ eller annan medicinsk habilitering skall det länkas samman till en helhet. I småbarnspedagogiken och i förskolan förverkligas stödet för lärande enligt trestegsmodellen.  Det är viktigt att alla de berörda i nätverket kring barnet samarbetar med varandra.

KONTAKTUPPGIFTER                        fornamn.efternamn[at]pargas.fi  
Annika Ekblad040 488 5972
Christel Holmström040 488 5727
Jaana Tirkkonen040 488 5736
studieledig 1.8-31.12.2019
Miia-Liisa Wikström050 596 2643

Blommorna.jpg 

Upp