Till innehållet


Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete riktar sig till unga i ålder 15-28 som befinner sig utanför studie- och/eller arbetslivet eller utanför de tjänster som den unga behöver.  Målet med arbetet är att handleda, rådgiva och stöda de unga att få tillgång till dessa tjänster och att hitta vägen till studier och/eller jobb.  Samarbetet mellan uppsökaren och den unga baserar sig helt och hållet på frivillighet. Tanken är att den unga ska få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. 

Ta kontakt om du:

  • Behöver hjälp med att hantera vardagen

  • Vill ha stöd och handledning gällande olika problem

  • Vill klargöra din framtid

  • Vill diskutera olika frågor med en vuxen

  • Behöver hjälp med att besöka olika instanser

  • Behöver hjälp med att hitta olika tjänster

Den unga kan själv ta kontakt men kontakt kan också tas av den ungas föräldrar, släktingar, vänner, bekanta osv.  Kontakta mig via samtal, textmeddelande, e-mail eller facebook.

Så här gå det till: ta kontakt, vi kommer överens om en träff, vi kartlägger situationen tillsammans och sen planerar vi vidare på framtiden.

Med uppsökande ungdomsarbete jobbar:

Martina Högman
040 488 5657
Martina Högman
www.facebook.com/aktiva21600
Strandvägen 32
21600 Pargas 

Upp